Hakkımızda

Biz tüm kadınların insan onuruna uygun bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, onlar için yaşayabilecekleri güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Hakkımızda

Biz tüm kadınların insan onuruna uygun bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, onlar için yaşayabilecekleri güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerinize ulaştıracak stratejiler geliştiriyoruz

Hedeflerinize ulaştıracak stratejiler geliştiriyoruz

Kadının toplumdaki yerini sağlamlaştıracak, kendi geleceği için karar alabilen ve kendi yolunu çizebilen bir bireye dönüşmesini sağlayacak rehberlik hizmetleri veriyoruz.

Yaşam standartlarınızı yükseltecek projeler üretiyoruz

Yaşam standartlarınızı yükseltecek projeler üretiyoruz

Ulusal ve uluslararası alanda kadına dair her konuda “varoluşta eşitlik” ve “adalet” anlayışı ile tüm kadınlar için erişilebilir ve öncü faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Cesur adımlarla, beraber güçleniyoruz

Cesur adımlarla, beraber güçleniyoruz

Kadınların sorunlarına çözüm üretirken, sivil toplum, kamu ve özel sektör koordinasyonunu ve işbirliğini esas alıyoruz.

Mikro düzeyde kadınları doğrudan desteklerken, makro düzeyde eğitim, öğretim ve istihdam alanında aktif rol alamayan kadınların ihtiyaçlarını önceleyen bir bakış açısıyla, Türkiye dinamiklerine uygun çözüm üreten bir kurum olarak çalışıyoruz.

Toplumda kadınların karşılaştığı zorlukları anlamak ve onlara çözüm üretmek için buradayız.
Kadın Destek Merkezi olarak k
adınların haklarını savunan ve onları destekleyen projeler yürütüyoruz.

Paydaşlarımız

Kurumsal Belgeler

Gerçekçi Hedefler İçin Kararlı Adımlar Atıyoruz

Kadın Destek Merkezi’nde yürütülen bütün çalışmalarla, kadınlar için sürdürülebilir bir çerçevede kalıcı ve uygulanması kolay gerçekçi sonuçlar hedeflenmektedir.