Değerlerimiz

Tüm Kadınlar İçin Adil ve Güvenli Bir Toplum Hedefliyoruz

Kadının haklarının korunduğu, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, birey olarak özgür seçimler yaparak potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünya için gereken değerlere saygı ile hareket ediyoruz.

Değerlerimiz

Tüm Kadınlar İçin Adil ve Güvenli Bir Toplum Hedefliyoruz

Kadının haklarının korunduğu, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, birey olarak özgür seçimler yaparak potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünya için gereken değerlere saygı ile hareket ediyoruz.

Güven ve Gizlilik

Kadın Destek Merkezinde uzman ve danışan arasındaki güven ve danışanın gizliliği temel önceliktir. Kadınların özel hayatının mahremiyetine saygı duyulması en önemli esaslardandır.

Güçlendirme

Kadın Destek Merkezi, kadınların iyilik halinin sürekliliğini sağlamak ve onların bireysel gelişimlerini desteklemekle kalmaz ilgili sosyal ağlar ve hizmet sağlayıcı kurumlarının seferberliği için de ön ayak olur.

Savunuculuk ve Mücadelecilik

Kadın Destek Merkezi’nde kadınlar; eşitsizlikle mücadele konusunda güçlendirilir, toplumdaki önemi ve değeri konusunda farkındalık kazanır. Kendi haklarını bilen ve savunan bireyler olarak yaşama katılır.

Katılım ve Kapsayıcılık

Kadın Destek Merkezi’nde tüm hizmetler hedef grubun dil, din, ırk, etnik grup, siyasi düşünce gibi hiçbir kısıt olmaksızın erişebileceği ve dahil olabileceği bir yapıda oluşturulur.

Eşitlik

Kadın Destek Merkezi’nde damgalama, ayrımcılık, ötekileştirme yapılmaz. Farklılıkların zenginlik olduğu bilinciyle hareket edilir. Tüm hizmetler yararlanıcılara eşit imkanlarla sunulur.

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Kadın Destek Merkezinde tüm hizmetlerin işleyişi hukuka dayalı ilerler. Mevcut kaynakların nasıl kullanıldığı açıkça sunulur. Hizmetler hukuki, mali ve idari anlamda her zaman hesap verilebilir şekilde yürütülür.

İnsana ve Hukuka Saygı

Verilen tüm hizmetlerde insana saygı ve hak temelli yaklaşım esastır. Bireysel haklar ve gizlilik önceliklenerek yasalar ve etik değerler çerçevesinde hizmet veren güvenli bir ortam sunulur.

Kültürel Duyarlılık

Kültürel, milli ve manevi değerlere saygı esas alınır. Hizmet sunum ve içeriklerinin, yararlanıcıların kültürel arka planları hesaba katılarak tasarlanması gerektiği düşünülür.

Bölünmezlik

Kadın Destek Merkezinde hak savunuculuğu ve iyileştirme için sektörler arası bağlantıların organize edilmesi önemlidir. “Hizmetlerin hepsi bir bütündür ve birbirinden ayrılamaz” ilkesine odaklı çalışmalar yürütülür.

Sonuç Odaklılık

Kadın Destek Merkezi, kadınların süreç içerisinde hizmetlerden yararlanma ölçüsüne ve kadınların bağımsızlığının korunarak süreç sonrasında kendine yeter hale gelmesine odaklanılır.

KADININ SESİNE DEĞER KATIYORUZ

Kadınların hayatına dokunmak, toplumda eşitlik ve adaleti sağlamak için çalışıyoruz.

Etkilediğimiz Sayılar

7940+

Psikososyal Destek Verilen Kadın Sayısı

1241+

Gerçekleşen Eğitim Saati Sayısı

456+

Bireysel Güçlenme Planı Yapılan Kadın Sayısı