Değerlerimiz

Tüm Kadınlar İçin Adil ve Güvenli Bir Toplum Hedefliyoruz

Değerlerimiz

Tüm Kadınlar İçin Adil ve Güvenli Bir Toplum Hedefliyoruz

güven-ve-gizlilik
güven-ve-gizlilik

Güven ve Gizlilik

Kadın Destek Merkezi’nde uzman ve danışan arasındaki güven ve danışanın gizliliği temel önceliktir. Kadınların özel hayatının mahremiyetine saygı duyulması en önemli esaslardandır.

kdm-güçlendirme

Güçlendirme

Kadın Destek Merkezi, kadınların iyilik halinin sürekliliğini sağlamak ve onların bireysel gelişimlerini desteklemekle kalmaz, ilgili sosyal ağlar ve hizmet sağlayıcı kurumlarının seferberliği için de ön ayak olur.

kdm-güçlendirme
kdm-savunuculuk
kdm-savunuculuk

Savunuculuk ve Mücadelecilik

Kadın Destek Merkezi’nde kadınlar; eşitsizlikle mücadele konusunda güçlendirilir, toplumdaki önem ve değeri konusunda farkındalık kazanır. Kendi haklarını bilen ve savunan bireyler olarak sosyal hayata katılır.

kdm-katılım-kapsayıcılık

Katılım ve Kapsayıcılık

Kadın Destek Merkezi’nin tüm hizmetleri danışanın dil, din, ırk, etnik grup, siyasi düşünce gibi kısıtlar olmaksızın erişebileceği ve dahil olabileceği bir yapıda oluşturulur.

kdm-katılım-kapsayıcılık
kdm-eşitlik
kdm-eşitlik

Eşitlik

Kadın Destek Merkezi’nde damgalama, ayrımcılık, ötekileştirme yapılmaz. Farklılıkların zenginlik olduğu bilinciyle hareket edilir. Tüm hizmetler yararlanıcılara eşit imkânlarla sunulur.

kdm-hesap-verebilirlik-seffaflik

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Kadın Destek Merkezinde tüm hizmetlerin işleyişi hukuka dayalı ilerler. Mevcut kaynakların nasıl kullanıldığı açıkça sunulur. Hizmetler hukuki, mali ve idari anlamda her zaman hesap verilebilir şekilde yürütülür.

kdm-hesap-verebilirlik-seffaflik
kdm-insana-hukuka-saygı
kdm-insana-hukuka-saygı

İnsana ve Hukuka Saygı

Verilen tüm hizmetlerde “insana saygı” ve “hak temelli yaklaşım” esastır. Bireysel haklar ve gizlilik önceliklenerek yasalar ve etik değerler çerçevesinde hizmet veren güvenli bir ortam sunulur.

kdm-kültürel-duyarlılık

Kültürel Duyarlılık

Merkezimizde kültürel, milli ve manevi değerlere saygı esas alınır. Hizmet sunum ve içerikler, yararlanıcıların kültürel arka planları hesaba katılarak tasarlanır.

kdm-kültürel-duyarlılık
kdm-bölünmezlik
kdm-bölünmezlik

Bölünmezlik

Kadın Destek Merkezinde hak savunuculuğu ve iyileştirme için sektörler arası bağlantıların organize edilmesi önemlidir. “Hizmetlerin hepsi bir bütündür ve birbirinden ayrılamaz” ilkesine odaklı çalışmalar yürütülür.

kdm-sonuç-odaklılık,

Sonuç Odaklılık

Kadın Destek Merkezi, kadınların süreç içerisinde hizmetlerden yararlanma ölçüsüne ve kadınların bağımsızlığının korunarak süreç sonrasında da kendine yeter hale gelmesine odaklanır.

kdm-sonuç-odaklılık,

KADININ SESİNE DEĞER KATIYORUZ

Kadınların hayatına dokunmak, toplumda eşitlik ve adaleti sağlamak için çalışıyoruz.

Hizmet Sayılarımız

7940+

Psikososyal Destek Verilen Kadın Sayısı

1241+

Gerçekleşen Eğitim Saati Sayısı

456+

Bireysel Güçlenme Planı Yapılan Kadın Sayısı