Afetzede ve Yakınlarına Psikososyal Destek

Yaşanan büyük depremin ardından birlikte yeniden güçlenmek için Kadın Destek Merkezi’mizin kapılarını afetten etkilenerek İstanbul’a gelen tüm kadınlara açıyoruz.

  • Depreme doğrudan maruz kalan
  • Depremzede yakını olan
  • Sahaya giderek yardım faaliyetlerine katılan ve olumsuz etkilenen tüm kadınlar psikososyal destek almak için merkezimize başvurabilirler.

Sosyal hizmet uzmanlarımız ile sosyal ve ekonomik kaynaklara ulaşımda destek ve danışmanlık sağlarken, psikologlarımız ile psikolojik olarak iyileşme ve güçlenmenize destek oluyoruz. İhtiyaç duyulan alanlarda paydaşlarımız olan resmi kurumlara yönlendirme sağlıyoruz.

Uçtan uca tasarladığımız vaka takip sistemimiz ile sürecin başından sonuna yan yana yürüyoruz.
Yaşanan büyük depremin ardından yeniden hep birlikte güçlenmek için destek almak isteyen tüm kadınları merkezimize davet ediyoruz.

Psikososyal Destek Başvuru Formu

Size ulaşamadığımız takdirde iletişim kuracağımız kişinin:

https://www.kadindestekmerkezi.com/aydinlatma-metni/

Açık Rıza Formu Kapsamında;

Kadın Destek Merkezi ‘nden psiko sosyal destek hizmeti almam durumunda özel nitelikli kişisel verilerimin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından işlenmesini; *
Kadın Destek Merkezi tüm faaliyetlerinin tanıtımı için görsel kayıtlarımın yurtiçi ve yurtdışı sosyal medya platformlarında yayınlanmasını; *
https://www.kadindestekmerkezi.com/acik-riza/

Psikolojik  İlk Yardım Nedir?

Psikolojik ilk yardım; doğal afetler, şiddet, kaza, terör saldırısı gibi bireysel ya da toplumsal düzeyde olumsuz etkilere neden olan bir kriz esnasında ya da hemen sonrasında sunulan ilk psikososyal müdahaledir. Psikolojik ilk yardım, travmaya maruz kalanlarda ortaya çıkan başlangıçtaki stresi azaltmak ve uzun vadeli uyumu ve başa çıkmayı artırmak için en uygun yöntemdir.

Psikososyal Destek Nedir?

“Psikososyal” kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal etkilerin hareketli ilişkisi anlamına gelir. Afetlerde psikososyal destek; afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi sürecini içeren hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, kişinin duygusal ve davranışsal problemlerini bir uzman eşliğinde çözme ve genel iyilik halini artırma amaçlı bir psikolojik destek sürecidir. Kişinin hem bu süreçte kendisini daha iyi anlaması hem de üstesinden gelmekte zorlandığı sıkıntılarının kaynağına dair farkındalık kazanırken, yeni davranış ve düşünce kalıpları ile yeni baş etme becerileri geliştirmesi hedeflenir.

Önemli Noktalar

  • Afet/kriz anında yapılması gereken ilk şey kişilerin güvenliği sağlandıktan sonra eğer kişi de hazırsa psikolojik ilk yardımdır. Psikoterapi bu süreçte uygulanmaz.
Psikolojik İlk Yardım Psikoterapi Psikososyal Destek
Afet/Kriz anında 🚫
  • Psikolojik ilk yardım, bir tedavi veya bir terapi değildir. Yalnızca kısa süreli bir destek müdahalesidir.
  • Psikoterapi bir uzman tarafından uygulanırken, psikolojik ilk yardım uygulayacak kişinin uzman olması şart değildir. Ancak psikolojik ilk yardım konusunda eğitimli olması gerekmektedir.
Psikolojik İlk Yardım Psikoterapi Psikososyal Destek
Uzmanlık Şartı 🚫 (Eğitim alınması yeterli)