İstanbul’da yaşayan tüm kadınların iyilik halini artırmayı hedefleyen ve bunun için birden fazla destek hizmetini koordine eden bir kuruluşuz. Kadın Destek Merkezi olarak her kadının insan onuruna uygun bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, kadınların ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda gizlilik esasıyla ve kapsayıcı bir çalışma prensibiyle hizmet veriyoruz.

Kültürel ve bireysel farklılıklara saygılı olmak, bilgiye dayalı onay ve danışanı karar alma sürecine dahil etmek, olmazsa olmazlarımız.

Merkezimize gelen kadınlar, ihtiyaçları, dezavantajları ve güçlü yanlarına dayalı bir değerlendirmeye alınır, bireysel güçlenme süreci başlatılır ve süreç boyunca her aşamada uzmanlar tarafından desteklenir.

Alanında tecrübeli sosyal hizmet uzmanlarımız ve klinik psikologlarımız, değerlendirme görüşmeleri yaparak kadınların doğrudan danışmanlık, kurum yönlendirmeleri, eğitim ve istihdam imkânlarına erişimlerini sağlar. Süreç sonrası takip ve hizmetin uçtan uca devamlılığı bizim için önemli.

 • Psikolojik destek almak, travmaları ve yaşam zorluklarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmek,
 • Sosyal yönlerini kuvvetlendirerek ekonomik problemlerine çözüm üretmek,
 • Eğitimlerle yetkinliklerini güçlendirmek,
 • İstihdam olanaklarına ulaşmak,
 • Sosyal hakları ile yardımlara nasıl ulaşacaklarını öğrenmek isteyen her kadını; güçlenme temelli, kadının ihtiyaç ve isteklerine duyarlı, sürdürülebilir ve bütüncül bir kadın destek modeli için merkezimize bekliyoruz.

Kadın Destek Merkezi Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı hibesiyle yürütülmektedir.

Neyi Hedefliyoruz?

Kurum olarak eğitim ve iş hayatında yer bulamayan dezavantajlı kadınları öncelikli hedefimiz olarak belirledik. 

Bu kapsamda Kadın Destek Merkezi olarak öncelikli hedefimiz olan toplumdaki dezavantajlı kadınların;

 • İyi oluş hallerini artırmayı,
 • Birey temelli güçlendirme modeli ile psiko-sosyal destek vermeyi,
 • Sosyal becerilerini geliştirmeyi,
 • Ekonomik problemlere çözüm üretmeyi,
 • Eğitime ve istihdama kazandırmayı,
 • Şiddet mağduru kadınlara güçlendirme odaklı bir danışmanlık hizmeti sunmayı ve destek alabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendirmeyi,
 • Herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyması durumunda çekinmeden başvurup hizmet alabilecekleri bir merkez olarak akıllarda yer etmeyi hedefliyoruz.

PAYDAŞLARIMIZ

“İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kadem Kadın Destek Merkezi Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk KADEM ve ortaklarına aittir.”