AÇIK RIZA

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla KADEM ’in sahibi olduğu https://www.kadem.org.tr kurumsal web sitesinde yayınlanan Aydınlatma Metni ve buna bağlı politikalarda belirtilen hususlar dikkate alınarak kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

KADEM, veri sorumlusu unvanı ile destek talebinde bulunan kişilerin ve hizmet verilen çocukların kişisel verilerini (Kimlik, mesleki bilgiler, görsel ve işitsel kayıtlar, mülakat yorumları, sağlık, psikolojik destek esnasında beyan edilen diğer özel nitelikli kişisel veriler) kurum içerisinde işleyebilmektedir.

KADEM, Kanun ‘un 5. ve 6. maddelerinde beyan edilen ve Aydınlatma Metni ile buna bağlı politikalarda detaylandırılan haller dışında aşağıdaki veri işleme amaçları için açık rızanızı alması şartına bağlı olarak kişisel verilerinizi işleyebilecektir;

  • Kadın Destek Merkezi ‘nin psiko sosyal destek faaliyetleri esnasında ilgili kişi tarafından beyan edilen özel nitelikli kişisel verileri işlemeyi istemektedir.
  • KADEM ‘in gerçekleştirdiği Kadın Destek Merkezi etkinliklerinin tanıtımı için görsel içerikleri sosyal medya kanalları üzerinden yaygınlaştırmayı istemektedir.

Kişisel verilerinizin silinmesi ile ilgili tüm taleplerinizi KADEM ‘in oluşturmuş olduğu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu kullanarak yapabilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili talep gelmemesi durumunda https://www.kadem.org.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası ‘nda belirtilen süreler dikkat alınarak silme, imha veya anonimleştirme işlemleri yürütülmektedir. Kadın Destek Merkezi ‘nin faaliyetleri için kullandığı tüm kişisel veriler 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Kanun ‘un 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; yazılı beyan, değerlendirme ve mülakat formları, elden teslim, sözlü beyan, medya kayıt cihazları vasıtasıyla elde edilmekte, güvenli bir şekilde işlenmekte ve amacı doğrultusunda üçüncü taraf kişi/kurumlar ile paylaşılabilmektedir. Sosyal medyaya paylaşılmak istenen kişisel verileriniz yurtdışı ve yurtiçi sosyal medya kanallarında paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerine https://www.kadem.org.tr web sitesinde yayınlanan Aydınlatma Metni ve buna bağlı politikalarda detaylandırılmıştır.

Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı https://www.kadem.org.tr adresinde yer alan Aydınlatma Metni ‘nde belirtilen başvuru usül ve yöntemlerini kullanarak kullanabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

KADEM ’in, operasyonlarının devamlılığının sağlanabilmesi için kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda KADEM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak Aydınlatma Metni ve buna bağlı politikalarda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir. Fakat yukarıda detaylandırılmış olan Kanun‘un 5.1, 6.2 ve 9.1 maddelerine istinaden rıza gerektiren durumlarda aşağıda belirtilen beyan ile açık rızanızı almak istemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 10. maddesi hükmü gereğince kişisel verilerimin işlenmesi ve korunması ile ilgili aydınlatıldığımı, detaylı bilgilere https://www.kadem.org.tr adresinde beyan edilen Aydınlatma Metni ve buna bağlı politikalardan ulaşabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin yukarıda belirten amaçlar dahilinde kullanılmasına rıza gösterdiğimi beyan ederim;

İşlenme Amacı Kabul ediyorum Kabul etmiyorum
Kadın Destek Merkezi ‘nden psiko sosyal destek hizmeti almam durumunda özel nitelikli kişisel verilerimin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı tarafından işlenmesini;
Kadın Destek Merkezi tüm faaliyetlerinin tanıtımı için görsel kayıtlarımın yurtiçi ve yurtdışı sosyal medya platformlarında yayınlanmasını;
Adı Soyadı
KADEM, Kadın Destek Merkezi İle İlişkisi

(Destek talebinde bulunan kişi,hizmet verilen çocuğun veli/vasi/temsilcisii

Tarih
İmza aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa