Hakkımızda

Biz tüm kadınların insan onuruna uygun bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, onlar için yaşayabilecekleri güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Hakkımızda

Biz tüm kadınların insan onuruna uygun bir yaşamı hak ettiğine inanıyor, onlar için yaşayabilecekleri güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerinize ulaştıracak stratejiler geliştiriyoruz

Hedeflerinize ulaştıracak stratejiler geliştiriyoruz

Ulusal ve uluslararası alanda kadına dair her konuda “varoluşta eşitlik” ve “sorumlulukta adalet” anlayışı ile hareket ediyor, yaş, kültür, eğitim durumu ve medeni durumu farketmeksizin tüm kadınlar için erişilebilir ve
öncü faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

  • Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda gizlilik esası ve kapsayıcılık prensibiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

  • Merkezimize başvuran her danışanın ihtiyaçları, dezavantajları ve beklentilerini analiz ediyoruz.

  • Uzmanlarımız tarafından kişiye özel hazırlanan Bireysel Güçlendirme Planı ile danışanlarımızın iyi oluş halini sürekli kılıyoruz.

Yaşam standartlarınızı yükseltecek projeler üretiyoruz

Yaşam standartlarınızı yükseltecek projeler üretiyoruz

Kadın Destek Merkezi olarak önceliğimiz olan dezavantajlı kadınlar için psiko-sosyal destek veriyor, sosyal ve duygusal  becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor, ekonomik sorunlarına çözümler üretmeleri için aracılık ediyor, ihtiyaç duydukları konularda başvurabilecekleri kurum ve kuruluşlara yönlendiriyor, toplumda kadını karar alma ve kendi yolunu çizme konusunda eksiklik duyduğu noktalarda destekleyen ve güçlendiren hizmetler sunuyoruz. 

Cesur adımlarla beraber güçleniyoruz

Cesur adımlarla beraber güçleniyoruz

  • Kadınların sorunlarına çözüm üretmek için sivil toplum,kamu sektörü,özel sektör koordinasyonunu ve işbirliğini esas alıyoruz.

  • Danışanın dayanıklılığını artırmak ve yaşam kalitesini geliştirmek için kurumumuza başvurduğu ilk günden bizimle yol aldığı sürecin sonuna kadar uygulanan Güç Temelli Vaka Yönetimi Modeli ile sunulan hizmetlerin uçtan uca devamlılığını sağlıyor ve sürdürülebilirliğe dayalı bütüncül bir kadın destek modeli oluşturuyoruz.

  • Mikro düzeyde kadınları doğrudan desteklerken, makro düzeyde öğretim, eğitim ve istihdam alanında aktif olarak yer alamayan kadın nüfusun ihtiyaçlarını öncelikliyen bir bakış açısıyla Türkiye dinamikleri bağlamında sosyal sorunlara çözüm üreten bir kurum olarak çalışıyoruz.

Sivil inisiyatifimizle, kadınların karşılaştıkları zorlukları anlamak ve çözüm sunmak için buradayız.

Paydaşlarımız

Başarılarınızı Birlikte Tasarlıyoruz

Morbi porta, velit consectetur vehicula suscipit, ligula urna lacinia lectus, sit amet semper massa nibh vitae.

“Siz, güçlü ve özgür kadınların hayalini kurduğu geleceğin inşasında hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir köprü olmayı hedefliyoruz”

Mahmut Özkan

KDM CEO

KDM destek al 4

Kurumsal Belgeler

Gerçekçi Hedefler İçin Kararlı Adımlar Atıyoruz

Kadın destek merkezinin yürüttüğü bütün çalışmalar kadınlarımız için sürdürülebilir bir çerçevede kalıcı ve uygulanması kolay gerçekçi sonuçları hedeflemektedir.

Bu nedenle hem verdiğimiz desteklerin niteliğini hem de kurum hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan stratejilerle hareket ediyoruz.

Kurumumuzu diğer kurumlardan farklı kılan en önemli yöntemler olan Bütüncül Vaka Yönetimi, Etki Analizi, Danışan Memnuniyeti Anketleri ve kurum içi testlerin sonuçlarını ile güncel verilerimizi inceleyebilmeniz için oluşturduğumuz raporları aşağıdaki dosyalardan inceleyebilirsiniz.