Yol Haritamız

Danışanlarımızı başvuru yaptıkları ilk günden itibaren merkezimizden hizmet aldıkları sürenin sonuna kadar takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Hizmetlerimizi onların beklenti ve yorumları ölçüsünde revize ederek daha etkin bir hizmet modeliyle çalışmaya gayret ediyoruz.

Yol Haritamız

Danışanlarımızı başvuru yaptıkları ilk günden itibaren merkezimizden hizmet aldıkları sürenin sonuna kadar takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Hizmetlerimizi onların beklenti ve yorumları ölçüsünde revize ederek daha etkin bir hizmet modeliyle çalışmaya gayret ediyoruz.

Başvuru

Türkiye’de ikamet eden ve herhangi bir konuda desteğe ihtiyacı olan bütün kadınlar bize web sitemiz, telefon numaralarımız ve sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla ulaşabilir ya da merkezlerimize direkt başvuru yaparak bizimle iletişime geçebilir.

Merkezimize gelerek
Telefonla arayarak
Web sitemizden formu doldurarak

Sosyal Hizmet Uzmanının Değerlendirmesi

Danışana dair ilk değerlendirmeyi kurumumuz içinde görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanımız yapar.

  • Ekolojik yaklaşım gereği danışanı çevreleyen aile sistemi, sosyo-ekonomik ve kültürel durumlar ve danışanın yararlandığı diğer sosyal destek sistemleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

  • Görev Merkezli Yaklaşım  ile danışanın küçük ve basit adımlarla amaçlarına doğru ilerleyebileceği 3 hedef belirlenir.

  • Bütüncül Vaka Yönetimi ile danışanla sürekli iletişim halinde kalınarak danışanın Kadın Destek Merkezi’ndeki süreci sistemli bir şekilde takip edilir.

  • İlk görüşme sonrasında danışan için gerekli süreçler değerlendirilir.Hazırlanan Bireysel Güçlendirme Planı ile anlamlı ve ölçülebilir ilerlemeler için somut hedeflere odaklanılır. Böylece danışanın yaşamında gerçekleşen değişikliklerle birlikte hayata aktif olarak katılımı teşvik edilir.

Bütün bu yöntemler sosyal hizmet uzmanı ile danışan arasındaki destek sürecinin sorunsuz bir şekilde geçirilmesini ve danışanın planlanan hedefe ulaşmasını kolaylaştırırır.

Bireysel Güçlendirme Planının Oluşturulması

Bireysel Güçlenme Planı her danışan için hazırlanan özel bir plandır. Merkezimizde çalışan sosyal hizmet uzmanı ve psikologlar tarafından her bir danışan için Kişi Merkezli Yaklaşım temelinde bireyselleştirilmiş amaçlar ve bu amaçlara giden ölçülebilir hedefler oluşturulmaktadır. Sorumlu kişi, muhtemel riskler ve hedeflerin gözden geçirileceği tarih belirlenir.

Bireysel Güçlenme Planı’nın oluşturulmasında sosyal hizmet uzmanları Görev Merkezli Yaklaşımı, psikologlar ise Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin sunduğu araçları kullanmaktadır. Danışanların tüm hedeflerine ulaşması ile Bütünsel Vaka Takip Süreci sonlandırılarak vaka raporu hazırlanır ve yararlanıcının dosyası kapatılır.

Bireysel Danışmanlık

Danışanın yaptığı başvuruya istinaden uzmanlarımız tarafından hangi yolu izlemesi gerektiğine dair açıklamalar yapılır, görüşmemiz sırasında danışan, öncelikleri belirlendikten sonra ilgili uzmanlara yönlendirilir.

  • Danışanımızın ihtiyacı için resmi kurumlara başvuru yapmak gerekiyor ise paydaşlarımız aracılığıyla resmi kurumlarla iletişim sağlanır.

  • Hukuki anlamda bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa gönüllü avukatlarımızdan danışmanlık desteği alması sağlanır.

  • Danışanımızın genel sağlık ve psikolojik sağlık konusunda desteğe ihtiyacı varsa kurum içi uzmanlarımızca destek verilir ve gereken durumlarda uzman ortaklarımızla irtibata geçmesi sağlanır.

  • Danışanımızın kişisel gelişime dair destek ihtiyacı var ise hem eğitim ortaklarımızla hem merkezimizde düzenlenen eğitim-seminer-atölye çalışmaları aracılığıyla gerekli eğitimler verilir.

Hizmetlerimizde kadın merkezli bir yaklaşım sergilenmektedir. Kadınlar arasında yaş, etnik köken, sosyal sınıf, din ve diğer faktörlere dayalı çeşitlilikler göz önünde bulundurularak yaşam deneyimleri, sosyal rolleri ve karşılaştıkları zorlukları anlama ve onlara uygun hizmetler sağlama prensibi ile hareket edilir.

Ayrıca, merkezde bir çocuk oyun odası bulunmaktadır. Bu alan, anneler hizmet alırken çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda vakit geçirebilmeleri için tasarlanmıştır.

Psikologlar ile yapılan görüşmeler

Hizmet zincirinin en önemli basamaklarından biri olan psikolog görüşmesinde ruh sağlığı açısından başvuru sahibinin iç kaynakları ve ihtiyaçları tespit edilir.İlk görüşmelerde yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda danışanın kendisinden ve geleceğinden beklentileri konuşulur. Atılması gereken somut adımlar belirlenir.

Aile sistemleri kuramı esas alınarak danışanın aile geçmişinin bugününü nasıl etkilediği, aile üyeleri arasındaki etkileşimler ve dinamikler değerlendirilir.Destek sürecinde aileyi iletişime dahil etmek son derece önemlidir.

Kurumumuzda görevli psikologlar, Kararlılık Terapisi (KKT) yöntemini kullanmaktadırlar. Bu yöntem kompleks travma, anksiyete ve depresyon gibi durumların üstesinden gelmekte etkili bir terapi yaklaşımıdır. Danışanları zorluklarıyla yüzleştirmeye ve bunları kabul etmeye alıştırır ve böylece durumlarını değiştirmek veya belirli duygusal durumları kontrol etmek için aşırı çaba sarf etmek yerine, enerjilerini kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak için teşvik eder. Bu da danışanların anı yaşama yeteneklerini geliştirir ve hayatlarındaki değerli ve anlamlı aktiviteler üzerinde daha fazla odaklanmalarını sağlar.

Mentor veya eğitmenlerle yapılan görüşmeler

Danışan;eğitim hayatına geri dönmek veya yeni beceriler edinmek, ekonomik anlamda güçlenmek veya yaşam koşullarını iyileştirecek bir değişikliğe gitmek, sosyal kaynaklarını dönüştürmek gibi taleplerle geldiğinde bunların somut adımlara dönüşeceği bireysel gelişim planı hazırlanır. Danışan ile birlikte bu plan takip edilir ve adımların verimliliği değerlendirilir. Danışanın hedefi doğrultusunda işlevsel olmayan adımlar süreçte değiştirilebilir.

En temel hedeflerimizden biri olan kadınların güçlendirilmesi hedefinin gerçekleşmesi için yaşam kalitelerinin yanı sıra özgüven, kendine duyduğu saygı, kendini tanıma, geleceğe dair umut, yeniliğe açıklık ve yasal haklarıyla ilgili bilgi düzeyinde artış olması arzu edilmektedir. Bu göstergelerde ilerleme kaydeden genç kadınlar, eğitim ve istihdama katılarak potansiyellerini gerçekleştirmek için istek duyar hale gelirler.

Hukuk uzmanlarıyla görüşme ve kurum dışı yönlendirmeler

Kadınların yasal vatandaşlık haklarından yararlanmasının önündeki önemli engellerin başında hizmetlerden habersiz olmak, hizmetlere nasıl erişeceğini bilmemek ya da çekinme, bilgisizlik, dil bariyeri gibi çeşitli sebeplerle hizmetlere erişememek gelmektedir.

Bütüncül vaka yönetimi modelinde bu engelleri tespit ederek ilgili kurumlarla sürdürülen aktif işbirlikleri ile danışanın ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişim engellerinin kaldırılması için gerekli adımlar atılır.

Merkezimizde doğrudan sunulamayan özelleşmiş hizmetler için ise danışanın ihtiyacına uygun farklı kurumlara yönlendirmeler yapılır.Bu hizmetlerde öncelik danışanın kendisi olabileceği gibi, destek sisteminin bir parçası olan danışan yakınları da olabilmektedir.

Kişisel gelişim seminerleri, kurslar ve atölyeler

Merkezimizde düzenlenen gelişim seminerleri, kurslar ve atölyelerle danışanlar kendini tanıma, güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili farkındalık kazanma konusunda gelişim gösterirler.

Katılımcılar yapılan çalışmalarla hem bilgi ve becerilerini geliştirmekte hem sanatsal yeteneklerini keşfetmekte hem de kısa ve uzun vadeli hayat hedefleri üzerine düşünmektedir.Ayrıca düzenlenen etkinliklerde katılımcının akran etkileşimi ve sosyalleşme ile güçlenmesi sağlanır.

Sığınmacı danışanların bir taraftan Türkçe konuşan uzmanlardan beceriler öğrenirken diğer taraftan diğer sığınmacı danışanlarla deneyim paylaşımı yapmaları, atölyenin yararlanıcılar üzerindeki olumlu etkilerini arttırmaktadır.

Takip ve Değerlendirme

Kadın Destek Merkezi sorunları ele almanın yanı sıra süreç sonunda gerçekleştirdiği Etki Analizi ile danışanın karşılaşabileceği olumsuz durumları ve gelecek riskleri önleyici hizmetler de sunmaktadır.

Danışanla yapılan anketler memnuniyet derecesini ölçerek beklentilere göre hizmetlerin revize edilmesini sağlar.İhtiyaçların tekrar gözden geçirilmesi ile Bütüncül Vaka Yönetimi anlayışının tam olarak uygulanması sağlanır ve ihtiyaçlara cevap veren ayrıntılı kaynak ve hizmet haritaları oluşturulmuştur.

Bununla birlikte stratejik planlama ekibi tarafından kurum değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen PESTEL, SWOT VE BMSKA analizlerinin sonucunda Kadın Destek Merkezi ile çalışan tüm paydaşların etkileşim alanları belirlenmiş olur ve çalışmalarımızda etkisi olabilecek, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal konular detaylıca analiz edilir ve sonuçlar raporlanır.

Böylece hem danışan için oluşturulan planları hem de kurumun danışanların ihtiyaçlarına cevap vermek için yaptığı çalıştırmaları geliştirecek ve denetleyecek doğru adımları ortaya çıkaran bir yol izlenmiş olur.